Εκτύπωση

Παράταση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

20. 12. 06
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 336

Με βάση την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363/5-12-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5350/5-12-2020) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020.