Εκτύπωση

ΝΈΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 01. 10
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 345

Με βάση την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8-1-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 30/8-1-2021) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Παπαγιάννης Δημήτριος
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας