Εκτύπωση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

21. 01. 12
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 2180

Η είσοδος των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, στην ηλεκτρονική γραμματεία,

θα γίνεται από: https://euniversity.uth.gr/unistudent/

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, θα είναι αυτά που χρησιμοποιούν

για το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σας ενημερώνουμε ότι, για την είσοδο τους στην παραπάνω εφαρμογή,

είναι απαραίτητη η χρήση του VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο).

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή
θα βρουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.