Εκτύπωση

Αναστολή πρακτικής ασκησης

21. 02. 06
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 176

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5-2-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 454/5-2-2021) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Παπαγιάννης Δημήτριος 
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας