Εκτύπωση

Εξετάσεις μαθημάτων: «Γενική Ιστολογία – Ιστολογική Τεχνική» και «Ειδική Ιστολογία ΙΙ – Ιστοπαθολογία»

21. 09. 02
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 212

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (εξεταστική Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2020-2021) των μαθημάτων:

«Γενική Ιστολογία – Ιστολογική Τεχνική»

«Ειδική Ιστολογία ΙΙ – Ιστοπαθολογία»

Παρακαλούνται να εγγραφούν άμεσα, στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς εκεί αναρτώνται οι ανακοινώσεις που αφορούν την εξέταση αυτών.

Οι εξετάσεις στα άνωθεν μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας του e-class.

O διδάσκων

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ