Εκτύπωση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

21. 09. 07
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 792

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Π.Α. την περίοδο 1/11/2021 έως 30/04/2021 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών από 13/9/2021 έως 30/09/2021 “αυστηρά”, τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση