Παπαγιάννης Δημήτριος

Εικόνα επαφής
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 13:00-14:00