ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

17. 01. 09
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 2202

Οδηγίες για εγγραφή

Οι εγγραφές στα εργαστήρια πραγματοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Οι διδάσκοντες ανακοινώνουν στην ιστοσελίδα του τμήματος την ημέρα και ώρα των εγγραφών
  • Στο πρώτο εργαστηριακό μάθημα