21.12.17 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

17. 12. 21
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 603
" Η ύλη των εξετάσεων για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στην Πληροφορική"περιλαμβάνει το Θεωρητικό Μέρος από τα Κεφάλαια 1, 2, 3 και 11,του βιβλίου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ με τα Windows 10 και Office 2016" 
 
Α. Κουτσιαρής