Ανακοίνωση εργαστηρίου “ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ "

Ανακοίνωση εξέτασης εργαστηρίου “Ανατομική ΙΙ”

Η εξ [ ... ]

Ανακοινώσεις Γραμματείας

 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ» ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Open or Close

  Όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ» θεωρία / εργαστήριο, καλούνται να στείλουν email στο papaioannou@teilar.gr μέχρι και 19.09.2021.

  Οι εν λόγω καλούνται σε εξέταση μέσω google drive (θα σας σταλεί link στο email σας) του μαθήματος στις  21.09.2021 και ώρα 10:00 πμ.

   

  Άγγελος Παπαϊωάννου

 • «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΣΗΣΗΣ COVID-19 και ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ για τη συμμετοχή στα δια ζώσης μαθήματα και κλινικές» Open or Close
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Open or Close

  Ανακοινώνεται η προκήρυξη 20(είκοσι) επιδοτούμενων  θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του προγράμματος  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032877 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περίοδο με έναρξη πρακτικής άσκησης  01/11/2021- 30/4/2022 .  Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα έγγραφα

 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Open or Close

  Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Π.Α. την περίοδο 1/11/2021 έως 30/04/2021 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών από 13/9/2021 έως 30/09/2021 “αυστηρά”, τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση 

 • Εξετάσεις μαθημάτων: «Γενική Ιστολογία – Ιστολογική Τεχνική» και «Ειδική Ιστολογία ΙΙ – Ιστοπαθολογία» Open or Close

  Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (εξεταστική Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2020-2021) των μαθημάτων:

  «Γενική Ιστολογία – Ιστολογική Τεχνική»

  «Ειδική Ιστολογία ΙΙ – Ιστοπαθολογία»

  Παρακαλούνται να εγγραφούν άμεσα, στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς εκεί αναρτώνται οι ανακοινώσεις που αφορούν την εξέταση αυτών.

  Οι εξετάσεις στα άνωθεν μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας του e-class.

  O διδάσκων

  ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021 Open or Close
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 Open or Close

  Επισυνάπτεται πίνακας αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακ. έτος 2021-2022 όπως κατατέθηκε από την  επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε με το πρακτικό του Συμβουλίου Ένταξης υπ' αριθ.  89/8-7-2021 (Θέμα 7ν ).

  Σας πληροφορούμε ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής σχετικού υπομνήματος με ενδεχόμενες διαφωνίες προς το Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικών Εργαστηρίων  Λάρισας εντός 5 ημερολογιακών ημερών (μέχρι την Τρίτη 27-07-21 και ώρα 10:30π.μ.).

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 Open or Close

  Επισυνάπτεται πίνακας αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακ. έτος 2021-2022 όπως κατατέθηκε από την  επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε με το πρακτικό του Συμβουλίου Ένταξης υπ' αριθ.  89/8-7-2021 (Θέμα 7ν ).

  Σας πληροφορούμε ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής σχετικού υπομνήματος με ενδεχόμενες διαφωνίες προς το Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικών Εργαστηρίων  Λάρισας εντός 5 ημερολογιακών ημερών (μέχρι την Τρίτη 27-07-21 και ώρα 10:30π.μ.).

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 1/7/2021 Open or Close

  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 1/7/2021

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 1/7/2021 Open or Close

  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 1/7/2021

 • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ιούλιος 2021 Open or Close

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

  Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών Ιατρικών Εργαστηρίων  Λάρισας, που είτε έχουν υποβάλει έως τώρα αίτηση για πτυχίο, είτε θα την υποβάλουν εντός της προθεσμίας που ορίστηκε από τη Γραμματεία και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27-07-2021 και ώρα 09:30 πμ, να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ" στη Γραμματεία του Τμήματος (ps-medlab@uth.gr) έως την Παρασκευή 16-07-2021 γράφοντας το ονοματεπώνυμό τους με μικρά γράμματα και με τόνο (ΟΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ), υποχρεωτικά το ιδρυματικό τους mail (και αν επιθυμούν και δεύτερο mail), το κινητό τους τηλέφωνο καθώς και την επιθυμία τους για θρησκευτικό όρκο ή πολιτική διαβεβαίωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσκληση και η σύνδεση με την ηλεκτρονική αίθουσα ορκωμοσίας θα γίνει με το ιδρυματικό mail το οποίο θα δηλώσουν.

  Όσοι και όσες δεν έχουν κωδικό και κατ΄ επέκταση ιδρυματικό mail  στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (δηλ. με κατάληξη @uth.gr) και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικτυακή ορκωμοσία παρακαλούνται να στέλνουν μήνυμα στη Γραμματεία με το οποίο θα ζητούν τον κωδικό για να μπορέσουν να κάνουν ανάκτηση του κωδικού αυτού στο Π.Θ..

   Στη συνέχεια θα μπουν στη παρακάτω διεύθυνση  https://secure.it.uth.gr/user/recover/

  και θα κάνουν ανάκτηση κωδικού για να αιτηθούν και τη δημιουργία ιδρυματικού mail μέσω των υπηρεσιών της Μηχανοργάνωσης του Π.Θ..

  Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τη διαδικασία της διαδικτυακής ορκωμοσίας με ανακοινώσεις.

   

  Από τη Γραμματεία.

   

  (τηλ επικοινωνίας 2410684454 κ. Καραγκόγκο Φώτη )

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Open or Close

  Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών Νοσηλευτικής Λάρισας, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικτυακή ορκωμοσία που θα γίνει την Τρίτη 27 Ιουλίου του 2021 να αποστείλουν στη Γραμματεία Αίτηση για Πτυχίο έως την Τρίτη 6-07-2021 μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην αίτηση και είναι:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας

  2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα-Πάσο

  3. Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη (υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στη Βιβλιοθήκη του Γαιόπολις )

  4. Βεβαίωση από το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και τηλ. 2410-684572,431)

  Για να προχωρήσει η γραμματεία στον έλεγχο των προϋποθέσεων για την έκδοση των πτυχίων η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει πρώτα ηλεκτρονικά (ps-medlab@uth.gr με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ») και στη συνέχεια και ταχυδρομικά στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής:

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Γραμματεία (Υπόψη κ. Καραγκόγκου Φώτη-Αίτηση για πτυχίο)

  Π. Ο. Λάρισας – Τρικάλων, Γαιόπολις, Τ.Κ. 41500, Λάρισα.

  Όσοι φοιτητές έχουν τελευταία υποχρέωση την  πτυχιακή τους εργασία και θα εξεταστούν την 9/7/2021 μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους  στη γραμματεία  σημειώνοντας πως υπολείπεται η εξέταση της πτυχιακής τους εργασίας.

   

  Στη συνέχεια θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μέσω  των ανακοινώσεων του Προγράμματος Σπουδών Νοσηλευτικής Λάρισας για τη διαδικασία συμμετοχής στη διαδικτυακή ορκωμοσία όλων όσων θα έχουν υποβάλει αίτηση για πτυχίο έως τις 06-07-2021.

   

  Από τη Γραμματεία

Γραμματεία Τμήματος

Fax:  2410 613986

E-mail: ps-medlab@uth.gr 

Ώρες Φοιτητών:

Καθημερινά 11.00 - 13.00 π.μ.

Μητρώο Φοιτητών

Fax:  2410 684258

Ώρες Φοιτητών:

Τρίτη , Πέμπτη 11.00 - 13.00 π.μ.