ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Δηλώσεις μαθημάτων, Οι βαθμοί μου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Οδηγίες για εγγραφή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Κανονισμοί,  Έντυπα, Πρακτική ΕΣΠΑ

ERASMUS+

Ανταλλαγές, Πρακτική Erasmus

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Κανονισμός, Έντυπα

Ανακοινώσεις Γραμματείας

 • 21.02.18 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 18 Open or Close

  Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων που επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή τους εργασία, να υποβάλουν τα σχετικά έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος έως 2 Μαρτίου 2018.

 • 20.02.18 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕ 2017-18 Open or Close

   

   

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

   

   

  Σύμφωνα με:

  1.       τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει

  2.       το με αρ. 4/01-2-2018 (θέμα 4ο) πρακτικό της Συγκλήτου του ΤΕΙ/Θ  με θέμα «Εγκρίσεις θέσεων απασχόλησης φοιτητών στα πλαίσια των ανταποδοτικών υποτροφιών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18»

   

  το Τμήμα ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ της ΣΕΥΠ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, κάνει γνωστό στους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών  ότι για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18  πρόκειται να απασχολήσει δύο (2) φοιτητές με μερική απασχόληση μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

    

  1. Να βρίσκονται στο 3ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και να ισχύουν οι προϋποθέσεις των υπολοίπων σπουδαστικών παροχών ως προς τη διάρκεια φοίτησης, ήτοι οι δικαιούμενοι φοιτητές να μην έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο σπουδών.

  2. Να έχουν περατώσει επιτυχώς το 50% των μαθημάτων (Θ+Ε) που αντιστοιχούν στο στάδιο σπουδών τους (π.χ. σπουδαστής που βρίσκεται στο 5ο εξάμηνο θα πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς το 50% τουλάχιστον των μαθημάτων των 1ου έως 4ου εξαμήνου σπουδών.

  3. Να μην έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

  4. Η κατάταξη όσων ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής θα γίνει με βάση το Μ.Ο. της συνολικής τους βαθμολογίας.

  5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι σπουδαστές (με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα).

   

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, από Τρίτη 20-2-2018  μέχρι και την Δευτέρα 26-2-2018.

   

   Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αναλυτική Βαθμολογία και βεβαίωση Μ.Ο. (μέσος όρος) βαθμολογίας, (εκδίδονται από το Μητρώο Σπουδαστών)
  3. Εκκαθαριστικό Εφορίας

   

                                                                                

 • 20.02.18 ΒΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ" _ ΚΕΛΛΑ Σ. Open or Close
 • 15.02.18 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017-18 Open or Close
 • 15.2.18 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 Open or Close
 • 05.02.18 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Open or Close

  Σας ενημερώνουμε πως οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2017-18 θα διεξαχθούν στο παλιό κτίριο (αίθουσες του Β' ορόφου), εκτός αν ο διδάσκων ορίσει, με ανακοίνωσή του,  διαφορετικό τόπο εξέτασης.

 • 05.02.18 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Open or Close

  Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές έως την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018.

 • 26.01.18 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Open or Close

   Με απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας,

  ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων (www.dionysos.teilar.gr)

  σε όλα τα Τμήματα των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  από 26/1/2018 έως και 31/1/2018

   

   

 • 25.01.18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 Open or Close

  Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 29/15-01-18, επικύρωσε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων και έκανε δεκτούς για εγγραφή στο Τμήμα τους κάτωθι:

  -ΟΥΓΙΑΡΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

  -ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ

  -ΜΑΣΤΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Καλούνται οι επιτυχόντες να επικοινωνήσουν με το Μητρώο της ΣΕΥΠ στο τηλ 2410684251

 • 23.01.18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.4.2018 - 30.9.2018 Open or Close
 • 22.01.2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Open or Close
 • 22.01.2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Open or Close

  ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

  Καλούνται ο φοιτητές των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ που πληρούν τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 1/4/2018 έως 30/9/2018, να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά στο διάστημα 21/2/2018  έως και 23/2/2018 & ώρες 9.30-13.30

   

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  Δ1 -ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  Δ2 -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (Μόνο για το δημόσιο)

   

Γραμματεία Τμήματος

Fax:  2410 613986

E-mail: secry-medlab@teilar.gr

Ώρες Φοιτητών:

Καθημερινά 10.00 - 13.00 π.μ.

Μητρώο Φοιτητών

Fax:  2410 684258

Ώρες Φοιτητών:

Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 11.00 - 13.00 π.μ.