Κανονισμοί σπουδών

17. 01. 09
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 5979

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 εφαρμόζει νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, διάρκειας οκτώ εξαμήνων, με σύνολο 240 διδακτικών μονάδων

Med Lab Scienses - Course Descriptions (English)

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Εφαρμογή από το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019)  (Πίνακας Μεταβολών)

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Αντιστοίχηση Μαθημάτων Νέου και Παλιού Προγράμματος Σπουδών