Ιστορία

Το Τμήμα των Ιατρικών Εργαστηρίων είναι από τα παλαιότερα τμήματα του ΤΕΙ και ιδρύθηκε το 1970 με την ίδρυση των ΚΑΤΕ  (Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως) ( ν.δ. 652 (ΦΕΚ 180/Α’/1970). Η Σχολή ονομάζεται Ανωτέρα Σχολή Παραϊατρικών Επαγγελμάτων και το τμήμα Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.

Με το ν. 576 (ΦΕΚ 102/Α’/1977) τα ΚΑΤΕ μετονομάζονται ΚΑΤΕΕ (Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως. Η Σχολή μετονομάζεται σε Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Προνοίας.

Με τον  ο ν. 1404 (ΦΕΚ 173/Α’1983) ιδρύθηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και εντάχθηκαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕΙ  Λάρισας) και καταργούνται τα ΚΑΤΕΕ . Η Σχολή ονομάζεται Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.