Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων διαθέτουν επαγγελματικά δικαιώματα  σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ.163/1996 και με το  Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ.20/2017 καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων.