8.1.18 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΑΤΡ. ΣΥΣΤ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ"

18. 01. 08
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 667

Η εξέταση του εργαστηρίου Ιατρικής Συστηματική Μικροβιολογία θα γίνει στις 25-1-2018 και ώρα 10.00.

Ύλη Εργαστηρίου Ιατρικής Συστηματικής Μικροβιολογίας

Βακτήρια: Staphylococcus (S.aureus, S.epidermidis), Enterococci, Streptococcus (S.pneumoniae, S.pyogenes), Naisseriae (menningitis, gonorrhoea), Clostridium tetani, Enterobacteriaceae, E.coli, Salmonella, Shigella, Proteus, Haemophylus, Pseudomonas, Κlebsiella, Μυκοβακτηρίδιο Φυματιωσης,Βρουκέλλα

Θρεπτικά υλικά: M.C. Chapman, Αιματούχο (μακροσκοπικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης)

Βιοχημικές δοκιμασίες: Κοαγκουλάση, Καταλάση, Οξειδάση, IMVIC