18.1.18 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

18. 01. 18
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 326

Η ΕΞΈΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/01/02018 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ Ε2 ΚΑΙ Ε3 ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΉΜΑ Ε4.  

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΝΤΑΚΟΥ