29.03.17 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι" ΚΑΙ "ΕΙΔ. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι"

17. 03. 29
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 1321

Τα μαθήματα των εργαστηρίων
Ανατομικής Ι
Ειδικής Ιστολογίας Ι
στις 3/4/2017, 5/4/2017 και 7/4/2017 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Οι αναπληρώσεις θα γίνουν κατόπιν συνεννοήσεως με τους σπουδαστές.

Νάκου Μάγδα