11.12.18 ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ"

18. 12. 11
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 175

Το μάθημα της Θεωρίας της Ειδικής Ιστοπαθολογίας στις 11/12 δε θα πραγματοποιηθεί. Έχει ήδη οριστεί αναπλήρωση μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

 

Η διδάσκουσα

 

 

Χριστώνη Ζωή-Ειρήνη