10.05.17 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Ι και ΕΙΔΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛ Ι-ΚΥΤΤΑΡ.

17. 05. 10
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 818


Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Ι ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 10.00-11.00
ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 11.00-13.00


Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ