Εξέταση στο μάθημα Κυτταρολογία θεωρία

20. 07. 03
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 120
Η εξέταση της θεωρίας της Κυτταρολογίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10.00.
Η εξέταση θα είναι προφορική και για τη διεξαγωγή της απαιτείται η σύνδεση των φοιτητών
στο MS-teams και η χρήση κάμερας.
Οι φοιτητές έχουν ενημερωθεί μέσω eclass και έχουν γίνει ήδη δοκιμές για τη σωστή διεξαγωγή της εξέτασης.

Η διδάσκουσα
Δε. Χριστώνη Ζωή-Ειρήνη