Ανακοίνωση_Τεχνολογία Οργάνων (Θ)

20. 10. 20
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 415

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν

την Θεωρία του μαθήματος Τεχνολογίας Οργάνων, να πραγματοποιήσουν

εγγραφή στο e-class του αντίστοιχου μαθήματος, ώστε να γίνει πιο εύκολη

η επικοινωνία μεταξύ μας και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έναρξη

των διαδικτυακών μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας MS-Teams.

 

Η διδάσκουσα,

Κέλλα Σωτηρία