ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ”

21. 01. 08
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 213

 

Η εξέταση του εργαστηρίου “Φαρμακολογία-Τοξικολογία” για τους φοιτητές παλαιότερων ετών

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/01 και ώρα 13:00 μμ μέσω του eclass/υποκατηγορία: ασκήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταυτόχρονη συμμετοχή στην πλατφόρμα MS-TEAMS του εργαστηρίου με ανοικτό μικρόφωνο και κάμερα.    

Ο Διδάσκων 

Κουβαράς Ευάγγελος