εξέταση του μαθήματος «Χημεία»

21. 01. 25
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 194

Η εξέταση του μαθήματος «Χημεία» θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα σας ανακοινωθεί στο eclass όταν μου προστεθεί το εν λόγω μάθημα από τις υπηρεσίες του Παν/μίου, και μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος, πέντε λεπτά πριν την εξέταση.

Ο διδάσκων 

Άγγελος Παπαϊωάννου