Διεξαγωγή μαθήματος Φαρμακολογία (Θεωρία & Εργαστήριο)

21. 11. 24
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 245

Α. Η θεωρία του μαθήματος «Φαρμακολογία» θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή και ώρα 11:00 – 14:00 μμ.

Β. Το εργαστηριακό τμήμα Ε1- Φαρμακολογίας θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και ώρα 09:00 – 11:00 πμ.

Γ. Το εργαστηριακό τμήμα Ε2-Φαρμακολογίας θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη και ώρα 09:00 – 11:00 πμ.

 

Καλούνται οι φοιτητές για εγγραφή στα εργαστηριακά τμήματα φαρμακολογίας την Παρασκευή  26/11/2021 και ώρα 12:00 – 13:00 πμ.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική για την εγγραφή στο εργαστήριο (Εγγραφές εξ’ αποστάσεως δεν θα γίνουν δεκτές).

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο (1ο) εργαστήριο του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων εκπαιδευτικός 

 

Άγγελος Παπαϊωάννου