31.07.17 ΕΝΑΡΞΗ Π.Α. 1/10/17-31/3/18

17. 07. 31
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 1673

Καλούνται ο φοιτητές των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ που πληρούν τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 1/10/2017 έως 31/3/2018, να καταθέσουν  την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά στο διάστημα 4/9/2017  έως και 7/9/2017

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Δ1 -ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δ2 -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (Μόνο για το δημόσιο)

 

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα έναρξης Π.Α. έχουν οι φοιτητές που διανύουν   7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών και έχουν  παρακολουθήσει με επιτυχία   α) είτε τα 4/5 του συνόλου των μαθημάτων ή τα 4/5 του συνόλου των διδακτικών μονάδων (τουλάχιστον 168 ΔΜ) ή υποχρεωτικών ωρών (τουλάχιστον 134), ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνονται σε αυτό το ποσοστό όλα τα μαθήματα ειδικότητας β) είτε τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων ή διδακτικών μονάδων ή διδακτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μαθημάτων ειδικότητας.

 Σημείωση: Παρακαλούνται ενδιαφερόμενοι φοιτητές να κάνουν εγγραφή στο e-class  IE212 (πρακτική άσκηση φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων Οκτώβριος 2017 - Μάρτιος 2018)  για να λαμβάνουν τα ενημερωτικά Δελτία όπως και να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητα έντυπα.