26.04.17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Ψυχική Υγεία»

17. 04. 26
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 369

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Ψυχική Υγεία» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Αίτηση Συμμετοχής.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
7. Φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.
9. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας.

Το έντυπο αίτησης και το πρότυπο του βιογραφικού σημειώματος σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών υπάρχουν στις εξής ιστοσελίδες:


Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ από 25 Απριλίου 2017 έως και 31 Μαΐου 2017 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (http://teilar.gr/tei_msc.php) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.pgmentalhealth.teilar.gr)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην ψυχική υγεία. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.

Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών.

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 1.000 € ανά εξάμηνο.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Π.Μ.Σ στην «Ψυχική Υγεία»
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Γραμματεία: Τσακιστάρα Κατερίνα τηλ. 2410684449 e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΠΜΣ


Καθηγήτρια Κοτρώτσιου Ευαγγελία