ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

20. 02. 12
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 204

Την Πέμπτη 13-2-2020 ώρα 12.00 στην αίθουσα 1

θα δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση.