ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

20. 06. 24
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 249

Οι Φοιτητές που θα ξεκινήσουν πρακτική άσκηση σε φορείς της Λάρισας πρέπει να περάσουν από τη γραμματεία άμεσα για την παραλαβή των συμβάσεων.

Για τους  φοιτητές θα ξεκινήσουν πρακτική άσκηση σε φορείς εκτός του Νομού Λάρισας οι συμβάσεις θα αποσταλούν με business express post (παράδοση την επόμενη μέρα)  την 24/6/2020 και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το φορέα για την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης