ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

20. 07. 02
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 368

Όσοι Φοιτητές έχουν παρουσιάσει την πτυχιακή τους εργασία και δεν έχουν προσκομίσει στο τμήμα 

την πτυχιακή τους εργασία σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από δύο CD

να το κάνουν άμεσα προκειμένου να καταχωρηθεί η βαθμολογία τους.

Για  όσους  δεν καταθέσουν την εργασία τους σε έντυπη μορφή με τα δυο CD, δεν  θα καταχωρηθεί η βαθμολογία τους