ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ 2020

20. 07. 13
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 178

Επισυνάπτεται το βιβλίο πρακτικής άσκησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί

και να κατατεθεί στη γραμματεία του τμήματος με τη λήξη πρακτικής άσκησης. 

Ο κάθε φοιτητής θα συμπληρώσει την ημερομηνία έναρξης στην πρώτη σελίδα του βιβλίου

σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει. ενδεικτικά έχει συμπληρωθεί η 1/7/2020

δεν χρειάζεται να διορθωθεί άλλη ημερομηνία διότι υπολογίζεται αυτόματα