Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

20. 09. 16
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 497

Καλούνται οι Φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 

την περίοδο από 1/11/2020 μέχρι 30/4/2020 να καταθέσουν τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος  σύμφωνα με τις οδηγίες που 

αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα