ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

20. 11. 05
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 365

Νέες αιτήσεις για ορισμό θέματος πτυχιακής εργασίας και επιβλέποντα καθηγητή θα γίνονται από 5-11-2020 έως 16-11-2020. Οι νέες αιτήσεις θα ετοιμάζονται από τον φοιτητή, θα υπογράφονται από τον επιβλέποντα καθηγητή και θα καταθέτονται στη  γραμματεία την Τρίτη & Πέμπτη ώρες γραμματείας στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.