ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

21. 02. 09
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 361

Όσοι φοιτητές ξεκίνησαν πρακτική άσκηση των εαρινό εξάμηνο 2019-2020 και  πραγματοποιούν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

εφόσον  επιθυμούν να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση με το 70% των παρουσιών καλούνται να καταθέσουν

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε παλιότερη ανακοίνωση  μέχρι την  Τρίτη 16-2-2020 ταχυδρομικά στη γραμματεία 

τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα  από τους φοιτητές και τους φορείς απασχόλησης.

η συμπληρωματική αίτηση μπορεί να σταλεί και μέσω mail στο mail της Γραμματείας

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ