ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 04. 12
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 153

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/9-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1441/10-4-2021) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

ΠΑΠΑΗΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ/ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας