ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 ΑΦΟΡΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

21. 05. 10
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 988

 

Η παρούσα Ανακοίνωση αφορά έναρξη Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) την 1/7/2021 νέας ομάδας φοιτητών, δηλ. φοιτητών που δεν αιτήθηκαν και δεν άρχισαν άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 λόγω των περιοριστικών μέτρων.

 

Η παρούσα Ανακοίνωση δεν αφορά φοιτητές που άρχισαν ή θα άρχιζαν Π.Α. τον Νοέμβριο 2020, δηλ. το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, οι οποίοι είχαν υπογράψει Συμβάσεις εργασίας και δεν ολοκλήρωσαν ή άρχισαν την άσκηση λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Αναλυτική ενημέρωση στα επισυναπτόμενα αρχεία.