ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

21. 06. 11
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 394

Οι φοιτητές που  είχαν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση την 1/11/2020 και ήταν σε αναστολή θα χρησιμοποιήσουν τα επισυναπτόμενα αρχεία 

του βιβλίου πρακτικής άσκησης .

 από 1/11/2020 μέχρι 7/11/2020 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ _ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ έναρξη 1.11.2020)

από 7/6/2021 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ _ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ επανέναρξη 7.6.2021)

και αντίστοιχα για το φορέα

από 1/11/2020 μέχρι 7/11/2020 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ _ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ έναρξη 1.11.2020)

από 7/6/2021 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ _ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ επανέναρξη 7.6.2021)