ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ1/7/2021

21. 06. 17
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 427

Στα επισυναπτόμενα αρχεία δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υπογραφή των συμβάσεων πρακτικής άσκησης 

για τους φοιτητές που θα ξεκινήσουν 1/7/2021

προσοχή όσοι φοιτητές έχουν κάνει αίτηση και στο ΕΣΠΑ δεν θα προσκομίσουν τις επισυναπτόμενες συμβάσεις