ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 1/7/2021

21. 06. 24
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 317

Οι φοιτητές του ΠΣ Ιατρικών Εργαστηρίων  που έχουν παραδώσει τις συμβάσεις στη γραμματεία μπορούν είτε να προσέλθουν στη γραμματεία για την παραλαβή τους 

είτε να  δώσουν εντολή σε εταιρεία ταχυμεταφοράς να την παραλάβει για λογαριασμό τους.

Η παραλαβή μπορεί να γίνει αύριο Παρασκευή 25/6/2021 μέχρι της 14:00 μμ

Τονίζετε δε ότι η σύμβαση θα πρέπει να παραδοθεί  στο  φορέα  απασχόλησης τρεις ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής