ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

21. 07. 23
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 316

Επισυνάπτεται πίνακας αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακ. έτος 2021-2022 όπως κατατέθηκε από την  επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε με το πρακτικό του Συμβουλίου Ένταξης υπ' αριθ.  89/8-7-2021 (Θέμα 7ν ).

Σας πληροφορούμε ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής σχετικού υπομνήματος με ενδεχόμενες διαφωνίες προς το Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικών Εργαστηρίων  Λάρισας εντός 5 ημερολογιακών ημερών (μέχρι την Τρίτη 27-07-21 και ώρα 10:30π.μ.).

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ.pdf 180 kB2021-07-23 09:54
Download this file (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.pdf 305 kB2021-07-23 09:51