ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

21. 09. 07
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 796

Ανακοινώνεται η προκήρυξη 20(είκοσι) επιδοτούμενων  θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του προγράμματος  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032877 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περίοδο με έναρξη πρακτικής άσκησης  01/11/2021- 30/4/2022 .  Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα έγγραφα