ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

22. 04. 28
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 513

Αγαπητοί φοιτητές , όσοι από εσάς ολοκληρώσατε την πρακτική άσκηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τέλος Απριλίου 2022 , θα πρέπει να καταθέσετε όσα αναφέρονται στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση  στη γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών στον κ. Καραγκόγκο το συντομότερο (30/5/2022) ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η πληρωμή σας.