ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 1/4/2023 ΕΩΣ 30/9/2023

23. 02. 08
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 392

Ανακοινώνεται η προκήρυξη 10 επιδοτούμενων  θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του προγράμματος  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5183901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περίοδο με έναρξη πρακτικής άσκησης  01/04/2023  - 30/09/2023 .

Αναλυτικές οδηγίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα