ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

24. 02. 22
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 540

Η παρούσα Ανακοίνωση αφορά έναρξη Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.)την 1/04/2024 νέας ομάδας φοιτητών.

Οι Λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αναρτημένα στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

 

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Π.Α. την περίοδο 01/04/2024 έως 30/09/2024 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών έως 12/03/2024 “αυστηρά”, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση Ένταξης (Ε.110-2Β). Αναρτάται στην παρούσα Ανακοίνωση. Να συμπληρωθεί με ευανάγνωστα γράμματα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι να το σημειώσουν στις Παρατηρήσεις της Αίτησης.

2.   Βεβαίωση Προϋποθέσεων Έναρξης Π.Α. Θα χορηγείται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών έπειτα από αίτηση στην ηλεκτρονική γραμματεία. Να υποβληθεί φωτοτυπία της βεβαίωσης καθώς αυτή θα ζητηθεί και από το Φορέα Απασχόλησης.

3.   Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα/Εργοδότη/Επιχείρησης. Αναρτάται στην παρούσα Ανακοίνωση. Υπογράφεται από το Φορέα Απασχόλησης  για την αποδοχή του φοιτητή.

4.   Σύμβαση Εργασίας. Αναρτάται στην παρούσα Ανακοίνωση. Υπογράφεται από το φοιτητή και το Φορέα απασχόλησης σε 4 (τέσσερα) αντίτυπα και θα προσκομισθεί μαζί με την αίτηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν υπογράφουν Σύμβαση εργασίας.

 

Οι προϋποθέσεις έναρξης Π.Α. είναι: α) ο φοιτητής να διανύει το τελευταίο ή μεγαλύτερο έτος σπουδών (δηλ. 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών) και β) να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς και να έχει συγκεντρώσει 168 διδακτικές μονάδες.

Η περίοδος της Π.Α. διαρκεί έξι (6) μήνες, είναι συνεχόμενη χωρίς διακοπή εκτός πολύ σοβαρών περιπτώσεων (θέμα υγείας) και μετά από σχετική ενημέρωση του Φορέα Απασχόλησης και του Τμήματος από τον φοιτητή. Το υποχρεωτικό ωράριο είναι 7,5 ώρες, πρωί ή απόγευμα, πενθήμερης εργασίας και εκτός αργιών. Οι φοιτητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο όριο των 5 απουσιών που δικαιούνται για όλη την περίοδο της Π.Α. Αν υπάρξει υπέρβαση των 5 ημερών απουσίας ενδέχεται ο Φορέας Απασχόλησης να μην δεχτεί την αναπλήρωσή τους και έτσι να μην υλοποιηθεί η Π.Α. Επίσης δεν υπάρχουν δικαιολογημένες απουσίες για οποιοδήποτε λόγο. 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (3. AITISI ENTAXIS (E.110-2B)_1451090306 (1).doc)3. AITISI ENTAXIS (E.110-2B)_1451090306 (1).doc 92 kB2024-02-22 06:52
Download this file (4. BEBAIOSI APODOHIS FOREA-ERGODOTI-EPIHEIRISIS_915794926 (1).docx)4. BEBAIOSI APODOHIS FOREA-ERGODOTI-EPIHEIRISIS_915794926 (1).docx 12 kB2024-02-22 06:52
Download this file (SYMBASI ERGASIAS dimosios tomeas_ .pdf)SYMBASI ERGASIAS dimosios tomeas_ .pdf 145 kB2024-02-22 06:53
Download this file (SYMBASI ERGASIAS idiotikos tomeas_.pdf)SYMBASI ERGASIAS idiotikos tomeas_.pdf 145 kB2024-02-22 06:53