ΠΡΑΚΤΙΚΗ

17. 01. 16
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 3740

Κανονισμοί,  Έντυπα, Πρακτική ΕΣΠΑ

Οδηγίες

Στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για την έναρξη και ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Συνοπτική παρουσίαση των εγγράφων Π.Α. και οδηγίες συμπλήρωσης τους

Οδηγίες συμπλήρωσης βιβλίου Π.Α

 

Αρχείο zip με τα έντυπα Π.Α. Εκτός ΕΣΠΑ

Αρχείο zip με τα έντυπα Π.Α. με ΕΣΠΑ