ΠΡΑΚΤΙΚΗ

17. 01. 16
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 393

Κανονισμοί,  Έντυπα, Πρακτική ΕΣΠΑ

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για την έναρξη και ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Έντυπα Έναρξης Π.Α.

Υπόλοιπα Έντυπα - Ανακοινώσεις

Εφόσον επιλεγείτε για πρακτική άσκηση θα πρέπει να εγγραφτείτε στο "μάθημα" του e-class:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20ΧΧ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20ΧΧ) ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20ΧΧ - ΜΑΡΤΙΟΣ 20ΧΧ)

Από το e-class μπορείτε να εκτυπώσετε τα υπόλοιπα έντυπα της πρακτικής και να ενημερώνεστε συνεχώς.