ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

17. 01. 16
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 2361

Κανονισμός, Έντυπα

Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών

Στον Κανονισμό Πτυχιακών Εργασιών υπάρχουν όλες οι πληροφορίες σχετικές με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο που γράφεται η βιβλιογραφία σύμφωνα με το σύστημα Harvard θα βρείτε στην ιστοσελίδα: 

https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Έντυπα

Ημερομηνίες

Αιτήσεις λήψης θέματος πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • από 1 έως 15 Οκτωβρίου κάθε έτους
  • από 1 έως 15 Μαρτίου κάθε έτους

 Η εξέταση* των πτυχιακών εργασιών πραγματοποιείται:

  • από 15 έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους
  • από 1 έως 15 Μαρτίου κάθε έτους
  • από 1 έως 15 Μαΐου κάθε έτους

*Οι αιτήσεις εξέτασης/υπεράσπισης πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μία εβδομάδα πριν την εξέταση.