ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Κλινική Χημεία Ι &Διασφάλιση Ποιότητας Εργαστηρίου

20. 06. 17
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 73

 «Σας ενημερώνουμε ότι στις 22.06.2020 και ώρα 09:55 πμ. θα σας ανακοινωθεί ο σχετικός σύνδεσμος, στον οποίο πρέπει να μεταβείτε. Σε αυτόν θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του μαθήματος «Κλινική Χημεία Ι». 

Επίσης,

«Σας ενημερώνουμε ότι στις 29.06.2020 και ώρα 11:55 πμ. θα σας ανακοινωθεί ο σχετικός σύνδεσμος, στον οποίο πρέπει να μεταβείτε. Σε αυτόν θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του μαθήματος «Διασφάλιση Ποιότητας Εργαστηρίου». 

 

Η ανακοίνωση των συνδέσμων θα γίνει στο eclass (το παλιό του πρώην ΤΕΙ/Θ), με νέα σχετική ανακοίνωση.» 

Ο Διδάσκων

Άγγελος Παπαϊωάννου