ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ι (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

20. 06. 24
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 28

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ι (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ι (Θεωρία και εργαστήριο) θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, ώρα 9.00 π.μ. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω διαδικτύου.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να μετέχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει να κάνουν προηγουμένως εγγραφή στο μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ι στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ώστε να λάβουν τις οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που έδωσαν εξετάσεις στο μάθημα στις 19 Μαϊου δεν χρειάζεται να εγγραφούν στο eclass.

 

Ο καθηγητής

Χρήστος Ζηλίδης