25.07.18 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10/2018-3/2019

18. 07. 25
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 702

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 10/2018 - 3/2019

Καλούνται ο φοιτητές των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ που πληρούν τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 1/10/2018 έως 31/3/2019, να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Γραφ. κ. Αγναντή)  αποκλειστικά στο διάστημα 4/9/2018  έως και 6/9/2018 και ώρα 10:00 - 13:00

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Δ1 -ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δ2 -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (Μόνο για το δημόσιο)

 

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και οδηγίες βρίσκονται στο site του Τμήματος :http://medlabs.teilar.gr/index.php/praktiki

Η εγγραφή στο e-class θα βοηθήσει στην πιο άμεση επικοινωνία με την επιτροπή Π.Α.:  

https://e-class.teilar.gr/courses/IE220