ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 01. 14
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 639

Οι σπουδαστές  που έχουν υλοποιήσει μέχρι την 31-12-2020 το 70% του συνόλου της πρακτικής τους άσκησης, και επιθυμούν  να υπαχθούν στην περ. γ του άρθρου 4 της Υπουργικής απόφασης για μείωση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας κατά 30% παρακαλούνται μέχρι την 25/1/2021 να προσκομίσουν στη γραμματεία τα κάτωθι:

1.      Βεβαίωση περάτωσης του φορέα

2.      Βιβλίο πρακτικής σε cd φοιτητή

3.       Βιβλίο πρακτικής σε cd φορέα

4.      Βεβαίωση διακοπής ασφάλισης ΕΡΓΑΝΗ

5.      Αίτηση περάτωσης (συνημμένο αρχείο)

Όσοι φοιτητές έχουν προσκομίσει τη βεβαίωση του φορέα και το βιβλίο πρακτικής θα πρέπει συμπληρωματικά να καταθέσουν την βεβαίωση διακοπής και την αίτηση περάτωσης

Ο Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του Π.Σ

Παπαγιάννης Δημήτριος

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ 70-30 Περάτωσης.doc)ΑΙΤΗΣΗ 70-30 Περάτωσης.doc 31 kB2021-01-14 06:51