Παράταση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 01. 24
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 262

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:4992/22-1-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 186/23-1-2021) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Παπαγιάννης Δημήτριος

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης 

Π.Σ Ιατρικών Εργαστηρίων