Παράταση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 01. 31
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 273

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:6877/29-1-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 341/29-1-2021) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Παπαγιάννης Δημήτριος 
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας